Friday, May 20, 2011

Lawatan wakil IAIN Sumatra Utara


Lawatan Prof. Dr. Hj. Ramli Abdul Wahid, Timbalan Rektor 4
Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara - Medan

Banyak knowledge baru tentang fiqh ramadhan discovered dalam sejam pertemuan.
Terbuka juga ruang untuk pengajian di peringkat Ijazah, Masters dan PhD di Indonesia.

No comments:

Post a Comment