Friday, October 14, 2011

Knowledge and Islam..

Kata Dato' Seri X, seorang pembesar terkenal di Pahang, "Kita nak Kolej ABC sebuah kolej yang betul berteraskan Islam, belajar kitab lama-lama, belajar dalam Bahasa Arab, tak bercampur aduk dengan ilmu konvensional".

Dah tu, sains dan teknologi, kejuruteraan sivil, mekanikal, pengurusan, pentadbiran, pemasaran, kewangan, kedoktoran, etc tak Islam la begitu?

No comments:

Post a Comment